Vraag? Bel ons
+31 (0)30 230 25 03

Waarborgen en garanties

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

STAP Reizen is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). Op alle STAP- reizen zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. Kijk voor de volledige voorwaarden bij: ANVR

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

STAP Reizen is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Voor meer informatie kijk bij: SGR

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

STAP Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Voor meer informatie kijk bij: Calamiteitenfonds

Klimaatneutraal vliegen met GreenSeat

Een grote veroorzaker van het klimaatprobleem is de toenemende uitstoot van CO2. Vliegreizen dragen hier voor een belangrijk deel in bij. Met GreenSeat kunt u de schadelijke CO2 uitstoot van uw vlucht compenseren via duurzame energieprojecten. Door te compenseren blijft de totale hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer gelijk en is uw vlucht 'CO2 klimaat neutraal'. STAP Reizen maakt veel gebruik van vliegreizen en steunt daarom van harte het GreenSeat-initiatief. Zo kunt u ook uw steentje bijdragen. Door bijbetaling van € 4,50 p.p. per retourvlucht wordt 1 ton CO2 gecompenseerd en zit u met recht op een groene stoel in het vliegtuig. Voor meer informatie kijk bij: Greenseat