menu

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

STAP Reizen, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nr. 94391149, is aangesloten bij de ANVR (deelnemer 4860).
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Op alle reizen op onze website zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing.
STAP Reizen hanteert de ANVR-consumentenvoorwaarden die sinds 1 juli 2018 rechtsgeldig zijn en waarin alle reisjuridische aspecten zijn geformuleerd. Lees de voorwaarden na op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf of download de brochure via www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf.

Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reisvoorwaarden en de aanvullende Reisvoorwaarden van STAP Reizen. Bekijk de aanvullende reisvoorwaarden
Schoenen

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

STAP Reizen is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden, deelnemer: 3190. (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op de website van stapreizen.nl gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Verplichte SGR bijdrage

Per 1 februari 2021 wordt er een verplichte SGR-bijdrage van € 5,- per persoon per boeking in rekening gebracht. Deze verplichte bijdrage is niet inbegrepen in de gepubliceerde prijzen. Deze bijdrage dient altijd te worden voldaan, ook bij annulering van de reis.
 SGR

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

STAP Reizen is aangesloten bij het Calamiteitenfonds (deelnemer: 3190). Alle op de STAP-website gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Als reiziger op een STAP Reizen-arrangement heeft de reiziger recht op restitutie wanneer:
– STAP Reizen als gevolg van een (door het Calamiteitenfonds erkende) calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren.
- STAP Reizen als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen of reiziger vervroegd moet repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte, abnormale gebeurtenis.

Per boeking betaalt reiziger voor de garantie van het Calamiteitenfonds een bijdrage van € 2,50. Voor de volledige garantieregeling verwijst STAP Reizen naar de website van het Calamiteitenfonds. Dit fonds is niet van toepassing voor reizigers die niet in Nederland woonachtig zijn ten tijde van de boeking en/of zelf hun vlucht hebben geboekt.
 Calamiteitenfonds