menu

Privacy Policy

STAP Reizen en het label TRAP Reizen hechten veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisaties. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop beide organisaties omgaan met uw persoonlijke gegevens.

STAP Reizen houdt zich strikt aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Persoonlijke gegevens worden vastgelegd in het persoonsdossier van STAP Reizen, waar ze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld en onderhouden. In geen geval worden persoonlijke gegevens doorgespeeld of verkocht aan derden.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer u gegevens aan STAP Reizen verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.
Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder . U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren en uit te voeren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die STAP Reizen verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl krijgt u direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.
Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.
Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Wanneer u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doorgeven via email: info@stapreizen.nl

Statistieken
Op de website van STAP Reizen worden algemene statistieken bijgehouden, zoals het aantal bezoekers en de meest opgevraagde pagina’s. Hierbij worden geen bezoekers geïdentificeerd. Het doel van de statistieken is om de inrichting van de website en de informatieverstrekking te optimaliseren.

STAP Reizen website en Privacy
De websites van STAP Reizen en TRAP Reizen maken gebruik van cookies, u kunt deze accepteren of afwijzen.

Laatste wijziging: 14-02-2023